Paldies, mīļie organizācijas "Tuvu" atbalstītāji, brīvprātīgie, draugi un līdzjutēji!

Esam Jums ļoti pateicīgi par Jūsu ziedoto laiku, talantiem, sirsnību, lūgšanām, praktiskajām lietām un uzticību! Tikai ar Jums un Jūsu palīdzību mēs spējam darīt darbu, kurš nes augļus un sniedz gandarījumu, kurš atalgo ar stāstiem par mainītām dzīvēm. Tikai kopā ar Jums mēs spējam kāpt pakāpienu pa pakāpienam uz izaugsmi. 

Ceram uz Jūsu draudzību un kopīgiem notikumiem arī turpmāk!