MŪSU MĒRĶI IR:

Sociālās atstumtības un sociālā riska mazināšana, labklājības veicināšana ģimenēm, bērniem un vientuļajiem cilvēkiem Latvijā;

Speciālistu un partneru piesaiste, materiāla, emocionāla un sociāla atbalsta sniegšanai;

Kristīgo pamatvērtību realizēšana organizācijas mērķu sasniegšanai; 

Palīdzības sniegšana krīzes un ārkārtas situācijās;

Labdarības tradīciju veidošana un attīstīšana Latvijā.

KAS MĒS ESAM...

         Biedrība „Tuvu” ir kristīga labdarības organizācija, kura palīdz grūtībās nonākušām Latvijas ģimenēm, bērniem un vientuļiem cilvēkiem. Sadarbībā ar atbalstītājiem no Latvijas un ārvalstīm, ieguldot arī biedrības labdarības veikalu peļņu, tiek realizēti dažādi labdarības projekti:

  • palīdzības izdale
  • nometnes pusaudžiem
  • būvniecības projekti
  • izglītojoši pasākumi
  • skolas somu izdales pasākumi
  • radošās un praktisko iemaņu darbnīcas

SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS

          Biedrībai "Tuvu"  ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas nozīmē, ka esam ieguvuši ne tikai Jūsu, bet arī valsts uzticību, par ko ir milzīgs prieks! Tie ir arī lieliski jaunumi mūsu atbalstītājiem, jo ziedotājiem – gan privātpersonām, gan arī uzņēmumiem, kuri atbalsta Sabiedriskā labuma organizācijas, ir iespēja saņemt nodokļu atlaides. 

ESAM TUVU...

          Vēl pavisam nesen organizācijas „Tuvu” labdarības darbs bija neliela hobija līmenī, taču nu tam ir iegūts citu redzējums, lai šis darbs varētu augt un attīstīties. Līdz šim pietika ar nelielu telpu, kurā trūcīgās ģimenes nāca izvēlēties sev nepieciešamās lietas, taču nu telpu ziņā ir kļuvis par šauru, lai spētu optimāli un ērti dalīt lietas arī partneriem. Šobrīd mums ir divas nelielas telpas, kur dalīt lietas ģimenēm. Vienā no tām apģērbs ir salikts uz pakaramajiem un izvietots pa kategorijām uz drēbju stangām. Otrā – apģērbs, apavi, rotaļlietas, trauki un citas sadzīvei nepieciešamas lietas ir sakārtotas plauktos pa kastēm, uz kurām ir uzraksti, lai ikvienam būtu ērti atrast visu sev nepieciešamo.

 MŪSU REDZĒJUMS NĀKOTNĒ...

        Mūsu rīcībā ir arī divas lielas noliktavu telpas un mūsu cerība ir, ka drīzā nākotnē varēsim šīs abas telpas atjaunot un pārcelties no pašreizējām telpām uz šīm. Esam saņēmuši projekta apstiprinājumu un uzsākuši šo telpu atjaunošanu, lai jau 2018. gada rudenī tās varētu pildīt pavisam jaunu funkciju - šī vieta kļūs par daudzfunkcionālu sociālās palīdzības centru, kur cilvēkiem būs iespēja ne tikai saņemt palīdzību apavu, apģērba un pārtikas veidā, šeit būs iespēja arī saņemt emocionālu un psiholoģisku atbalstu, darboties radošajās darbnīcās, piedalīties dažādos biedrības "Tuvu" rīkotos pasākumos, kā arī darboties kā brīvprātīgajiem noliktavā.

LABDARĪBAS VEIKALI

           Sniedzot praktisko palīdzību, mēs nereti saskaramies ar finansiāla rakstura jautājumiem – bieži vien ar palīdzības sniegšanu apģērba, apavu vai mēbeļu veidā vien nav līdzēts, tādēļ mums nācās meklēt risinājumus, kā sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama specifiska palīdzība – medikamentu un pārtikas iegādei, veselības aprūpei, vai dzīves apstākļu uzlabošanai.

           Vācu partneru mudināti un atbalstīti, izlēmām spēkus izmēģināt uzņēmējdarbībā un atvērt labdarības veikalus Jelgavā un Tukumā. Visa peļņa tiek izmantota iepriekš minētajos labdarības projektos. Veikalos tiek tirgotas lietas no Vācijas, taču arī Latvijas iedzīvotāji ir aicināti aktīvi ziedot citiem noderīgas lietas, ar iespēju izvēlēties – vai šīm lietām nonākt veikalā un par iegūtajiem līdzekļiem īstenot kādu projektu, vai arī dot iespēju trūcīgajiem iedzīvotājiem tās saņemt bez maksas.

               Veikalā ir iespēja iegādāties apģērbu bērniem un pieaugušajiem, apavus, traukus, mēbeles un citas noderīgas lietas visai ģimenei par draudzīgām cenām, lai veikals būtu pieejams jebkuram un katrs varētu atrast sev ko vērtīgu un noderīgu. Vēlamies, lai cilvēks, ienākot mūsu veikalā, sajustos īpašs un gaidīts, lai šis veikals nebūtu vienkārši viens no daudziem, bet atšķirtos ar ko īpašu.

Biedrības "Tuvu" Labdarības veikalu darba laiks:

P - atpūšamies
O - 10 - 18
T - 10 - 18
C - 10 - 18
P - 10 - 18
S - 10 - 15
Sv - atpūšamies

Tuvu labdarības veikals Jelgavā, Pasta 51

Tuvu labdarības veikals Tukumā, Šēseles ielā 3

TUVU NOVĒRTĒTS KĀ VIENS NO 19 SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKSMES STĀSTIEM

16. novembrī, kad tiek svinēta Sociālās uzņēmējdarbības diena - Sociālās uzņēmējdarbības asociācija prezentēja savu jaunāko veikumu - izdevumu "Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: 19 veiksmes stāsti":

https://www.socialauznemejdarbiba.lv/…/socil-uzmjdarbba-lat…

Izdevumā trijās valodās apkopoti Latvijas sociālās uzņēmējdarbības celmlauži - gan lielie un zināmie stāsti, gan arī jaunie censoņi, kas jau pirmajos soļos sevi saukuši par sociālajiem uzņēmējiem. Priecājamies, ka arī Tuvu ir iekļauts šajā izdevumā un novērtēts kā veiksmes stāsts!  Paldies socialauznemejdarbiba.lv, ka šī kustība Latvijā jau iesakņojusies un aug par krāšņu koku!  .