KAS MĒS ESAM...

      Esam labdarības organizācija biedrība “Tuvu”, mēs palīdzam grūtībās nonākušām Latvijas ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem, kā arī strādājam ar jauniešiem, organizējot nometnes un pasākumus, dodot jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku veselīgā un pilnvērtīgā vidē. Sadarbībā ar atbalstītājiem no Latvijas un ārvalstīm, ieguldot arī biedrības labdarības veikalu peļņu, tiek realizēti dažādi labdarības projekti:

 • pasākumi un nometnes jauniešiem;
 • jauniešu centrs;
 • palīdzības izdale;
 • būvniecības projekti;
 • izglītojoši pasākumi;
 • skolas somu izdales pasākumi u.c.

MŪSU MĒRĶI IR:

 • Veicināt jauniešu aktivitāti un iniciatīvu lēmumu pieņemšanā kultūras, sporta, sociālajās,

 • politiskajās norisēs un uz izglītību balstītā sabiedriskajā dzīvē gan valsts, gan starptautiskā mērogā;

 • Jauniešu prasmju, zināšanu, kompetenču un personības pilnvērtīgas attīstības, kā arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšana;
 •  Pārstāvēt jauniešu intereses valstiskās un nevalstiskās institūcijās;
 • Sociālās atstumtības un sociālā riska mazināšana un labklājības celšana, kā arī palīdzības sniegšana krīzes un ārkārtas situācijās ģimenēm un vientuļajiem cilvēkiem Latvijā;
 • Speciālistu, sadarbības partneru un atbalstītāju piesaiste, materiāla, emocionāla un sociāla atbalsta sniegšanai;
 • Labdarības tradīciju veidošana un attīstīšana Latvijā.

SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS

          Biedrībai "Tuvu"  ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas nozīmē, ka esam ieguvuši ne tikai Jūsu, bet arī valsts uzticību, par ko ir milzīgs prieks! Tie ir arī lieliski jaunumi mūsu atbalstītājiem, jo ziedotājiem – gan privātpersonām, gan arī uzņēmumiem, kuri atbalsta Sabiedriskā labuma organizācijas, ir iespēja saņemt nodokļu atlaides

ESAM TUVU...

         Mūsu nesen atjaunotajā noliktavā Brankās krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem ir iespēja saņemt sev nepieciešamo palīdzību - apģērbu, apavus, pārtiku, sadzīves lietas un pat mēbeles. 2016. gadā biedrība “Tuvu” saņēma Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu projekta “Daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra ierīkošanas projekta izstrāde biedrībai “Tuvu” īstenošanai. Šobrīd ir īstenotas visas 3 projekta kārtas un pēc palīdzības izdales telpas atklāšanas trūcīgajām un maznodrošinātajām Zemgales ģimenēm ir iespēja regulāri saņemt palīdzību. Esam ļoti priecīgi, ja varam teikt un redzēt, ka esam palīdzējuši ne vien īslaicīgi cilvēku fiziskajās vajadzībās – pēc ēdiena un apģērba, bet vēl vairāk – ilgtermiņā - ja redzam, ka pārmaiņas skārušas viņu ģimenes globālā mērogā, izmainot domāšanu - no ņēmēja kļūstot par devēju, nodrošinot sevi un radīt kaut ko pašam. 2019. gada rudenī Tuvu telpās tika atsākti vairāki labdarības projekti. Šeit tiek saņemtas kravas no Vācijas un Latvijas atbalstītājiem, veikta to šķirošana un izdale gan sadarbības partneriem, gan sociāli mazaizsargātajām personu grupām, ir ierīkota radošo un praktisko nodarbību telpa, kas vienlaikus kalpo kā telpa semināriem, apmācībām un pasākumiem, kā arī, šeit notiek radošās darbnīcas un izglītojoši pasākumi trūcīgajām ģimenēm, tā dodot iespēju apgūt jaunas prasmes, attīstīt darba iemaņas un ilgtermiņā uzlabot ģimenes situāciju. Telpās tiek rīkoti arī jauniešu vakari, kuros ikreiz kopā pulcējas 60-80 jauniešu no tuvākās apkārtnes, lai satiktos ar draugiem, spēlētu spēles, skatītos kino un darītu daudz citu jauniešiem interesējošu lietu. Darba dienās darbojas jauniešu centrs, kur pēc skolas bērniem pavadīt pilnvērtīgu brīvo laiku. Tiks uzsākts arī darbs ar senioriem, lai nodrošinātu socializēšanās iespējas un jaunu prasmju apguvi. 2021. gada vasarā TUVU sociālās palīdzības centra pieguļošajā teritorijā paredzēts ierīkot zaļo zonu biedrības “Tuvu” rīkotajiem vasaras pasākumiem. Šis projekts arī saņēmis Lauku Atbalsta Dienesta un Ozolnieku novada pašvaldības atbalstu.

....tā mēs sākām....

                                                                                                                                    .....un ejam tālāk...


LABDARĪBAS VEIKALI

           Sniedzot praktisko palīdzību, mēs nereti saskaramies ar finansiāla rakstura jautājumiem – bieži vien ar palīdzības sniegšanu apģērba, apavu vai mēbeļu veidā vien nav līdzēts, tādēļ mums nācās meklēt risinājumus, kā sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama specifiska palīdzība – medikamentu un pārtikas iegādei, veselības aprūpei, vai dzīves apstākļu uzlabošanai, kā arī - kā nodrošināt citu biedrības TUVU projektu īstenošanu, piemēram, darbu ar jauniešiem.

         Vācu partneru mudināti un atbalstīti, izlēmām spēkus izmēģināt uzņēmējdarbībā un atvērt labdarības veikalus Jelgavā un Rīgā. Visa peļņa tiek izmantota iepriekš minētajos labdarības projektos. Veikalos tiek tirgotas lietas no Vācijas, taču arī Latvijas iedzīvotāji ir aicināti aktīvi ziedot citiem noderīgas lietas, ar iespēju izvēlēties – vai šīm lietām nonākt veikalā un par iegūtajiem līdzekļiem īstenot kādu projektu, vai arī dot iespēju trūcīgajiem iedzīvotājiem tās saņemt bez maksas.

          Veikalā ir iespēja iegādāties apģērbu bērniem un pieaugušajiem, apavus, traukus, mēbeles un citas noderīgas lietas visai ģimenei par draudzīgām cenām, lai veikals būtu pieejams jebkuram un katrs varētu atrast sev ko vērtīgu un noderīgu. Vēlamies, lai cilvēks, ienākot mūsu veikalā, sajustos īpašs un gaidīts, lai šis veikals nebūtu vienkārši viens no daudziem, bet atšķirtos ar ko īpašu.


Biedrības "Tuvu" Labdarības veikala Jelgavā, Pasta 51, darba laiks:

P - 9 - 18
O - 9 - 18
T - 9 - 18
C - 9 - 18
P - 9 - 18
S - 10 - 16
Sv - atpūšamies

Biedrības "Tuvu" Labdarības veikala Rīgā, A.Čaka 71, darba laiks:

P - 10 - 19
O - 10 - 19
T - 10 - 19
C - 10 - 19
P - 10 - 19
S - 11 - 16
Sv - atpūšamies

Tuvu labdarības veikals Jelgavā, Pasta 51

Tuvu labdarības veikals Rīgā, A. Čaka 71

TUVU NOVĒRTĒTS KĀ VIENS NO 19 SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKSMES STĀSTIEM

16. novembrī, kad tiek svinēta Sociālās uzņēmējdarbības diena - Sociālās uzņēmējdarbības asociācija prezentēja savu jaunāko veikumu - izdevumu "Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: 19 veiksmes stāsti":

Izdevumā trijās valodās apkopoti Latvijas sociālās uzņēmējdarbības celmlauži - gan lielie un zināmie stāsti, gan arī jaunie censoņi, kas jau pirmajos soļos sevi saukuši par sociālajiem uzņēmējiem. Priecājamies, ka arī Tuvu ir iekļauts šajā izdevumā un novērtēts kā veiksmes stāsts!  Paldies socialauznemejdarbiba.lv, ka šī kustība Latvijā jau iesakņojusies un aug par krāšņu koku! 

ĪSUMĀ PAR TO, KĀPĒC ESAM

LIELĀKIE PROJEKTI

MĀJOKĻA ATJAUNOŠANAS PROJEKTI

              Sadarbībā ar atbalstītājiem kopš 2015. gada organizējam mājokļa atjaunošanu kādai ģimenei, kura zaudējusi cerību. To darām kopā ar vācu un latviešu brīvprātīgajiem, piesaistot gan Latvijas, gan ārvalstu finansējumu un resursus. Līdz šim esam realizējuši 9 šādus mājokļa atjaunošanas projektus. Ikreiz pārliecināmies par to, ka katra no šīm ģimenēm pēc projekta īstenošanas ne vien “tiek atpakaļ uz kājām”, bet arī atgūst dzīvesprieku un vēlmi turpināt ne tikai mājas renovāciju, bet arī veikt katra paša personīgās dzīves un ikdienas pārveidi. Mēs redzam, ka caur šo projektu jēgpilni un ilgtermiņā padarām pasauli labāku.   

                   Lai nodotu Jums kaut mazu daļiņu mūsu sajūtas un motivāciju, kādēļ to atkal gadu no gada darām, vēlamies pastāstītu stāstu, kuru piedzīvojām šī gada remontprojektā. Kā katru gadu, mājokļa pārveide notika, ģimenei pašu procesu neredzot. Viņiem nebija ne jausmas, ko sagaidīt pēc 3 dienu prombūtnes. 12gadīgā māsiņa savai mammai uzdevusi jautājumu, kas daudziem no mums pat neko nenozīmētu, jo tas taču ir pašsaprotami, mums tā ir ierasta, parasta lieta, taču ne šim bērnam, jo viņai kā tāda nekad nav bijis: “Vai manā istabā būs logs?” Mamma atbildējusi, ka noteikti būs, taču savā sirdī visu nedēļu baiļojusies – ja nu nebūs.. ja nesanāks.. Taču, ieraugot savu istabu, meitenīte pat nespēja tajā ieiet, vien stāvēt uz savas gaišās, saulainās istabas sliekšņa un raudāt.. jo viņas istabā nu ir ne vien logs – vesela istabas siena ir liels logs ar durvīm un izeju uz terasi.

                Šis ir tikai viens no stāstiem, kurus kā brīnumu piedzīvojam ikreiz, gadu no gada un pozitīvajās emocijās dzīvojam vēl ilgu laiku pēc notikušā. Piedzīvotais vienmēr ir tik īpašs, ka ģimenes mājās sagaidīšanas brīža emocijas nebaidās izrādīt neviens un asaras acīs ir pat rūdītākajiem, dzelžainākajiem vīriem. Ir ļoti grūti. Ir karsti, slapji un dubļaini, putekļaini un emocionāli grūti, mazā telpā 3 dienas strādājot 30 - 40 cilvēkiem. Taču tas vienmēr ir tā vērts. Jo tā ir iespēja mainīt kaut mazu daļiņu pasaules, kaut dažu cilvēku dzīves. Gadu no gada secinām, ka arī šoreiz mums no Augšas iedota īstā ģimene, īstajā laikā un vietā, šis ir bijis pareizs lēmums palīdzēt tieši viņiem, jo nav pagājusi ne diena, kad neredzētu cik lielu grūdienu un atspēriena punktu tas devis katrai no šīm ģimenēm. Saņemam foto par to, kā bērni paši gatavo rīta pankūkas un jaunajā cepeškrāsnī top mammas gatavoti gardumi virtuvē, kuras viņiem iepriekš nav bijis. Redzam kā ģimene iesākusi citus darbus pie mājas, kam līdz šim nepietika spēka, laika un cerības, ka tas ko mainīs. Šis viss no jauna atgādina cik brīnišķīgu darbu varam darīt ikdienā un dot iespēju palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, visiem kopā saņemot gandarījumu par paveikto un padarīt šo pasauli kaut nedaudz labāku. 

NOMETNES JAUNIEŠIEM

             Jauniešu nometnes “TUVU” notiek kopš 2014. gada. Tās veido 30 cilvēku liela brīvprātīgo vadītāju komanda un katrā no tām piedalās 64 jaunieši. Tas ir ļoti gaidīts notikums visām pusēm - gan nometnes vadītājiem, gan arī, protams, dalībniekiem un par to varam spriest pēc pieteikšanās ātruma - 80% vietu nometnē aizpildās 15 minūšu laikā pēc tās izziņošanas! Nometnes mērķis ir ne vien radīt atpūtas un izklaides platformu 6 dienu garumā, bet arī cauri visam iemācīt jauniešiem kādas svarīgas vērtības un atziņas, apgūstot dažādas prasmes un pilnveidojoties kā personībām. Vairāk par notikušajām nometnēm un to, ko tajās jauniešiem iespējams piedzīvot, varat lasīt sadaļā MAZLIET NO PAVEIKTĀ.  

 JAUNIEŠU VAKARI

             Jauniešu vakari notiek katru otro sestdienu. Šie vakari vienmēr ir sarunu, draudzības, smieklu, mīļas izjokošanas, prieka, mākslas, deju, dziesmu, jautru spēļu un izaicinājumu piepildīti. Ir izveidota "lielo jauniešu" komanda, kura kopā ar savu vadītāju Valteru Siksnu šos vakarus veido, plāno un vada. Jaunieši piedalās vadītāju konferencēs, labdarības pasākumos un projektos, talkās un ir daļa no jauniešu dzīves notikumu veidotājiem Ozolnieku novadā. Vairāk bilžu un informācijas par jauniešu vakariem varat skatīt sadaļā TUVU JAUNIEŠI.


PALĪDZĪBA KRĪZES SITUĀCIJĀ

              Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai vientuļiem cilvēkiem iespējams saņemt palīdzību apģērba, apavu, sadzīves preču un pārtikas veidā. Kontaktinformācija par palīdzības saņemšanu sadaļā KONTAKTI

IZGLĪTOJOŠI PASĀKUMI

Veidojam izglītojošus pasākumus krīzes situācijā nonākušām ģimenēm. Kā viens no tiem - PRINCEŠU SKOLA, kurā piedalās arī meitenes, kuras aug bez mammas, meitenes, kuras audzina vecvecāki, vai tētis. 

SKOLAS SOMU IZDALES PASĀKUMI

            Katru vasaru tiek organizēti skolas somu izdales pasākumi. Somas ir pilnas ar skolai nepieciešamajām lietām un tās var saņemt grūtībās nonākušu ģimeņu bērni. Pasākums notiek visas dienas garumā dažādu spēļu, priekšnesumu un atrakciju veidā, tāpēc tas ir jauks visas ģimenes kopā būšanas laiks, kura noslēgumā bērns var saņemt jauku dāvanu - pilnu skolas somu. 

PALĪDZĪBAS IZDALE SADARBĪBAS PARTNERIEM

              Biedrības Tuvu noliktavā regulāri tiek izsniegtas palīdzības kravas sadarbības partneriem no visas Latvijas – kopskaitā tās ir 48 organizācijas, lai tās tālāk preces un pārtiku dalītu savā aprūpē esošajām ģimenēm. 2020. gadā ar partneru starpniecību izdalīts 310 000 kg humānās palīdzības, kas saņemta no Vācijas ziedotājiem un 150 000 kg palīdzības, kas saņemta no Latvijas ziedotājiem. Ar sadarbības organizāciju starpniecību katru gadu tiek izdalītas arī 120 tonnas pārtikas.