KAS MĒS ESAM...

      Esam labdarības organizācija biedrība “Tuvu”, mēs palīdzam grūtībās nonākušām Latvijas ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem, kā arī strādājam ar jauniešiem, organizējot nometnes un pasākumus, dodot jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku veselīgā un pilnvērtīgā vidē. Sadarbībā ar atbalstītājiem no Latvijas un ārvalstīm, ieguldot arī biedrības labdarības veikalu peļņu, tiek realizēti dažādi labdarības projekti:

 • pasākumi un nometnes jauniešiem;
 • jauniešu centrs;
 • palīdzības izdale;
 • būvniecības projekti;
 • izglītojoši pasākumi;
 • skolas somu izdales pasākumi u.c.

MŪSU MĒRĶI IR:

 • Veicināt jauniešu aktivitāti un iniciatīvu lēmumu pieņemšanā kultūras, sporta, sociālajās, 

  politiskajās norisēs un uz izglītību balstītā sabiedriskajā dzīvē gan valsts, gan starptautiskā mērogā;
 • Jauniešu prasmju, zināšanu, kompetenču un personības pilnvērtīgas attīstības, kā arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšana;
 •  Pārstāvēt jauniešu intereses valstiskās un nevalstiskās institūcijās;
 • Sociālās atstumtības un sociālā riska mazināšana un labklājības celšana, kā arī palīdzības sniegšana krīzes un ārkārtas situācijās ģimenēm un vientuļajiem cilvēkiem Latvijā;
 • Speciālistu, sadarbības partneru un atbalstītāju piesaiste, materiāla, emocionāla un sociāla atbalsta sniegšanai;
 • Labdarības tradīciju veidošana un attīstīšana Latvijā.

SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS

          Biedrībai "Tuvu"  ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas nozīmē, ka esam ieguvuši ne tikai Jūsu, bet arī valsts uzticību, par ko ir milzīgs prieks! Tie ir arī lieliski jaunumi mūsu atbalstītājiem, jo ziedotājiem – gan privātpersonām, gan arī uzņēmumiem, kuri atbalsta Sabiedriskā labuma organizācijas, ir iespēja saņemt nodokļu atlaides

ESAM TUVU...

         Mūsu Sociālās palīdzības centrā Tuvu Brankās krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem ir iespēja saņemt sev nepieciešamo palīdzību - apģērbu, apavus, pārtiku, sadzīves lietas un pat mēbeles. 2016. gadā biedrība “Tuvu” saņēma Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu projekta “Daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra ierīkošanas projekta izstrāde biedrībai “Tuvu” īstenošanai. Šobrīd ir īstenotas visas 3 projekta kārtas un pēc palīdzības izdales telpas atklāšanas trūcīgajām un maznodrošinātajām Zemgales ģimenēm ir iespēja regulāri saņemt palīdzību. Esam ļoti priecīgi, ja varam teikt un redzēt, ka esam palīdzējuši ne vien īslaicīgi cilvēku fiziskajās vajadzībās – pēc ēdiena un apģērba, bet vēl vairāk – ilgtermiņā - ja redzam, ka pārmaiņas skārušas viņu ģimenes globālā mērogā, izmainot domāšanu - no ņēmēja kļūstot par devēju, nodrošinot sevi un radīt kaut ko pašam. 2019. gada rudenī Tuvu telpās tika atsākti vairāki labdarības projekti. Šeit tiek saņemtas kravas no Vācijas un Latvijas atbalstītājiem, veikta to šķirošana un izdale gan sadarbības partneriem, gan sociāli mazaizsargātajām personu grupām. Telpās tiek organizēti arī jauniešu vakari, kuros ikreiz kopā pulcējas 70-100 jauniešu no tuvākās apkārtnes, lai satiktos ar draugiem, spēlētu spēles, skatītos kino un darītu daudz citu jauniešiem interesējošu lietu. Darba dienās darbojas jauniešu centrs, kur pēc skolas bērniem pavadīt pilnvērtīgu brīvo laiku. 2022. gada rudenī tika pabeigts arī  TUVU sociālās palīdzības centra pieguļošajā teritorijā esošais parks, kurā notiek dažādas jauniešiem un ģimenēm paredzētas aktivitātes, kā arī koncerti un citi pasākumi. 

....tā mēs sākām....

                                                                                                                                    .....un ejam tālāk...


LABDARĪBAS VEIKALI

           Sniedzot praktisko palīdzību, mēs nereti saskaramies ar finansiāla rakstura jautājumiem – bieži vien ar palīdzības sniegšanu apģērba, apavu vai mēbeļu veidā vien nav līdzēts, tādēļ mums nācās meklēt risinājumus, kā sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama specifiska palīdzība – medikamentu un pārtikas iegādei, veselības aprūpei, vai dzīves apstākļu uzlabošanai, kā arī - kā nodrošināt citu biedrības TUVU projektu īstenošanu, piemēram, darbu ar jauniešiem.

         Vācu partneru mudināti un atbalstīti, izlēmām spēkus izmēģināt uzņēmējdarbībā un atvērt labdarības veikalus Jelgavā un Rīgā. Visa peļņa tiek izmantota iepriekš minētajos labdarības projektos. Veikalos tiek tirgotas lietas no Vācijas, taču arī Latvijas iedzīvotāji ir aicināti aktīvi ziedot citiem noderīgas lietas, ar iespēju izvēlēties – vai šīm lietām nonākt veikalā un par iegūtajiem līdzekļiem īstenot kādu projektu, vai arī dot iespēju trūcīgajiem iedzīvotājiem tās saņemt bez maksas.

          Veikalā ir iespēja iegādāties apģērbu bērniem un pieaugušajiem, apavus, traukus, mēbeles un citas noderīgas lietas visai ģimenei par draudzīgām cenām, lai veikals būtu pieejams jebkuram un katrs varētu atrast sev ko vērtīgu un noderīgu. Vēlamies, lai cilvēks, ienākot mūsu veikalā, sajustos īpašs un gaidīts, lai šis veikals nebūtu vienkārši viens no daudziem, bet atšķirtos ar ko īpašu.


Biedrības "Tuvu" Labdarības veikala Jelgavā, Pasta 51, darba laiks:

P - 9 - 18
O - 9 - 18
T - 9 - 18
C - 9 - 18
P - 9 - 18
S - 10 - 16
Sv - atpūšamies

Biedrības "Tuvu" Labdarības veikala Rīgā, A.Čaka 71, darba laiks:

P - 10 - 19
O - 10 - 19
T - 10 - 19
C - 10 - 19
P - 10 - 19
S - 11 - 16
Sv - atpūšamies

Tuvu labdarības veikals Jelgavā, Pasta 51

Tuvu labdarības veikals Rīgā, A. Čaka 71

TUVU NOVĒRTĒTS KĀ VIENS NO 19 SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKSMES STĀSTIEM

16. novembrī, kad tiek svinēta Sociālās uzņēmējdarbības diena - Sociālās uzņēmējdarbības asociācija prezentēja savu jaunāko veikumu - izdevumu "Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: 19 veiksmes stāsti":

Izdevumā trijās valodās apkopoti Latvijas sociālās uzņēmējdarbības celmlauži - gan lielie un zināmie stāsti, gan arī jaunie censoņi, kas jau pirmajos soļos sevi saukuši par sociālajiem uzņēmējiem. Lasi par to ŠEIT.